El programa “La Filadora” ha premiat el projecte de caminadors elèctrics motoritzats.

La Filadora, és un programa per impulsar projectes d’entitats i d’iniciativa ciutadana que enforteixin el teixit social dels barris i la ciutat, i que es nodreix de la diferència entre el sou que reben els càrrecs electes de Barcelona En Comú (alcaldessa i regidors) i el que cobren realment segons el nostre codi ètic.  promou projectes de transformació social que tenen com a vocació enfortir el teixit social, teixir relacions, potenciar la creativitat als barris, la vida comunitària, la igualtat d’oportunitats, l’empatia i la diversitat.

Aquest any ha premiat el projecte d’investigació anomenat, Validació de caminadors elèctrics motoritzats,  que  ha desenvolupat la Universitat de Barcelona. Es tracta d’ una tecnologia de motors elèctrics per implantar en caminadors, que compensarà la disminució de les capacitats físiques de les persones amb diversitat funcional i de la gent gran.  La nostra entitat realitzarà les proves amb els caminadors desenvolupats per la UPC a persones amb diversitat funcional i persones grans amb dependència, per validar el seu funcionament dins del domicili i fora d’ell.

L’objectiu principal del projecte és la de millorar l’estat de salut i la integració social del col·lectiu indicat, mitjançant la validació d’un caminador motoritzat elèctric sostenible, que estimularà al desenvolupament les seves capacitats i tindran més confiança en poder mantenir l’activitat social a la seva comunitat.

Deixeu un comentari