Es signa un acord de col·laboració entre la Fundació Mutua de Propietarios i l’Associació per la Vida Independent

La Fundació Mutua de Propietarios i la Associació per la Vida Independent i el seu Centre per la Vida Independent signen un acord de col·laboració que té per objecte establir les bases de cooperació entre la Fundació i el Centre amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones grans, amb dependència i amb discapacitat en relació a l’autonomia personal, la seguretat i l’envelliment actiu i saludable, mitjançant la eliminació de barreres arquitectòniques de l’habitatge i el seu entorn.
D’altra banda, ambdues parts acorden també, la possibilitat d’establir línies d’investigació, innovació i validació de productes de suport i de la tecnologia aplicada a les persones amb dependència i discapacitat.
La Sra. Sandra Millet Pi-Figueres, Gerent del Centre de Vida Independent, va manifestar la seva satisfacció de poder continuar contribuint a la qualitat de la vida de les persones grans i amb discapacitat i la Sra. Laura López Demarbre, Directora de la Fundació Mutua de Propietarios, va destacar la importància de poder continuar disposant de col·laboradors que en el seu dia a dia estan en contacte amb la realitat d’aquestes persones per seguir contribuint a la eliminació de barreres arquitectòniques en l’accés i interior de les seves llars.

Han estat presents a la signatura la Sra. Lluïsa Pla, Directora Assistencial del CVI  i el Sr. Christopher Bunzl , Director general de la Mutua de Propietarios  

Deixeu un comentari