La Ramon Molinas Foundation col·labora amb l’Associació per la Vida Independent (AVIamb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Els beneficiaris de l’actuació són persones grans derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona que no poden realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, que no disposen de recursos econòmics i que requereixen d’ajuda immediata.

La iniciativa, que preveu atendre a 50 persones durant l’any 2019 i que compta amb la col·laboració d’altres entitats i institucions, valora als beneficiaris de l’actuació de forma integral tenint en compte el seu quadre clínic, el seu estat psicològic i l’entorn en el que viuen. D’aquesta manera, l’Associació per la Vida Independentbrinda productes de suport i realitza adequacions a les llars de les persones grans de forma personalitzada.

Després de la derivació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, l’AVI es posa en contacte amb els usuaris i programa una visita al Centre de Vida Independent que l’entitat té a la ciutat comtal. Durant la visita a les instal·lacions, s’ensenyen, s’expliquen i es valoren els productes de suport més adequats per la mobilitat, les activitats bàsiques de la vida diària, la comunicació i la seguretat.

Un cop acabada la visita, es programa una trobada al domicili de l’usuari per estudiar la idoneïtat dels productes de suport aconsellats i per estimar, paral·lelament, la realització d’adequacions a la llar. Pel que fa a aquesta tipologia d’intervencions, es tracta d’adaptar l’interior dels habitatges, en el cas que sigui necessari, eliminant les barreres arquitectòniques per facilitar l’autonomia personal en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. Aquestes actuacions són més complexes, requereixen un temps d’execució més llarg i representen un cost econòmic elevat.

Per realitzar les adaptacions a les llars, l’Associació per la Vida Independent disposa d’un equip de professionals experts, que valora les necessitats de cada persona per tal que les actuacions s’ajustin a la seva realitat i a la de la seva família. L’equip de la iniciativa està format per professionals de diferents àmbits: fisioterapeutes, logopedes, pedagogs, terapeutes ocupacionals, treballadors socials i arquitectes, que garanteixen les intervencions en la vessant funcional i en la vessant constructiva.

Enllaç a la Fundació Ramon Molinas