Presentem la memòria d’activitats, els resultats econòmics del 2018 i el pressupost pel 2019

Ens plau presentar-vos la memòria de l’exercici 2018, on es compleixen els 10 anys de creació del Centre de Vida Independent, i amb la satisfacció d’haver complert la major part dels objectius que ens havíem proposat, donant a conèixer les principals activitats realitzades per l’associació, totes elles centrades en l’atenció, formació i recerca per millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència, discapacitat i gent gran.

Volem significar la renovació de la Junta Directiva dels càrrecs de secretari i tresorer. Volem agrair, la Sra. Letícia Llobet i al Sr. Antoni López l’esforç i dedicació desinteressada que han aportat al llarg d’aquests 10 anys, ja que des de l’inici varen creure fermament en el projecte, pel que volem manifestar el nostre més sincer agraïment per la seva dedicació a la Junta Directiva i a les activitats de l’entitat al llarg dels anys.

També volem donar la benvinguda als nous socis com a membres de la junta, i la incorporació de la Fundació Mutua de Propietarios.

Durant aquest període de més de 10 anys hem anat creixent, millorant i ampliant la cobertura dels nostres serveis, per adaptar-los a les noves necessitats de les persones i de l’entorn, sempre en constant canvi.

La tasca principal de la nostra associació és la de prestar a cada persona amb dependència i discapacitat i a les famílies, els suports individualitzats en relació a la millora de la seva autonomia personal i la seguretat, amb les mateixes condicions, els mateixos drets i les mateixes oportunitats.

Volem remarcar aquest any el gran increment que hem tingut en sol·licituds de formació sobre productes de suport i tallers per part d’Instituts de Secundària, ajuntaments de la demarcació de Barcelona, com de professionals tots ells del camp sanitari, social i de l’accessibilitat.

Aquest any hem organitzat juntament amb Alzheimer Catalunya Fundació i EURECAT, una jornada de presentació d’EKAURI, amb el títol “La tecnología avanza como un nuevo concepto de ayuda… ¿Estamos preparados?  en la que varen assistir més de 300 professionals de l’àmbit sanitari, social i tecnològic.

Com a novetat volem destacar que formem part de la Xarxa d’Economia Solidària, havent passat el Balanç Social. La Xes treballa en defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. També ens hem adherit al programa Barcelona Sostenible.

Finalment, un agraïment molt especial a totes les persones, professionals, entitats i institucions que d’una manera o altra han contribuït a desenvolupar i mantenir l’activitat de l’AVI.

MEMORIA 2018 2

balanç i compte resultats 2018

pressupost 2019

Deixeu un comentari