Presentem el projecte “Torna a casa” a CinfaSalud.

Aquest projecte està adreçat a persones ingressades en centres sanitaris (hospitals i centres sociosanitaris) de la demarcació de Barcelona, que haguin patit una discapacitat sobrevinguda i que a l’hora de retornar al seu domicili, no disposen dels recursos econòmics per fer front a les despeses que suposa una l’adaptació funcional de la seva llar, per millorar la autonomia, la seguretat i /o per resoldre la descàrrega familiar. Amb una intervenció adequada s’ha comprovat que les persones amb discapacitat sobrevinguda poden realitzar les activitats de la vida diària autònomament, mantenint l’activitat física, mental i psíquica, factors que afavoreixen la qualitat de vida de la persona i la família, ja que els dóna la possibilitat de realitzar les activitats bàsiques de manera digna, com són: la higiene, l’alimentació, el desplaçament i la comunicació … Però, principalment, perquè representa poder viure a casa.

Deixeu un comentari