El projecte “Torna a casa” accelera el retorn a la llar després d’un ingrés hospitalari

Aquesta tardor hem engegat el projecte “Torna a casa” amb 40 pacients dels centres sociosanitaris Parc de Salut Mar i Pere Virgili.

Aquest programa té l’objectiu d’oferir a persones amb pocs recursos econòmics l’adaptació funcional de la seva llar. Aquest fet, els permet tornar més aviat a casa seva reduint l’estada al centre sociosanitari. A més, aquesta adaptació augmenta l’autonomia de la persona per a la realització de les tasques de la vida diària a la llar i millora la seguretat evitant noves caigudes. Finalment, el programa també té l’objectiu de cuidar al cuidador, reduint les tasques que aquests han d’assumir. Aquest fet és molt rellevant tenint present que en aquests casos sovint els cuidadors són els propis familiars.

Aquest projecte s’ha dut a terme, en una fase inicial, amb 40 pacients dels centres sociosanitaris de Barcelona “Parc de Salut Mar” i “Pere Virgili” com a prova pilot. Al mateix temps, la Universitat de Barcelona ha estat realitzant un estudi cost-benefici per avaluar la millora que aquest projecte suposa vers els protocols i funcionament habituals.