La inversió en adaptació funcional de la llar s’amortitza en menys de 9 mesos

Avui hem presentat l’estudi desenvolupat pel Dr. Ramon Alemany i la Dra. Mercedes Ayuso del Riskcenter de la Universitat de Barcelona analitzant els 2.122 casos realitzats del 2012 al 2017 pel Programa d’Adaptació Funcional de la llar.

La principal conclusió de l’estudi és que “tant els resultats obtinguts a nivell tècnic (quantificació de l’estalvi derivat de la inversió realitzada en termes de la reducció esperada en necessitats d’ajuda de terceres persones) com, i de manera fonamental, els obtinguts a nivell de la potenciació de l’autonomia de la persona gran i d’un major nivell de benestar (satisfacció manifestada pels beneficiaris) justifiquen la potenciació i continuació del Programa d’Adaptació Funcional de la Llar per a persones grans o en situació de dependència”.

Les intervencions que es realitzen tenen un cost mig d’entre 650€ i 700€ en el cas de productes de suport i d’entre 2.300€ i 2.400€ en el cas d’arranjaments. Una de les conclusions més rellevants de l’estudi és que aquestes inversions s’amortitzen en un període situat, de mitjana, entre els 7 i 9 mesos, arribant a ser menor de 3 mesos en determinats casos. Fet que, sumat als beneficis per a la persona, denota la importància d’invertir en aquest tipus de servei. Aquest estalvi es calcula en termes de la reducció esperada en necessitats d’ajuda de terceres persones com els serveis d’Atenció Domiciliària o cuidadors.

A més, l’estudi indica que “el programa suposa una clara reducció de l’autopercepció de necessitat d’ajuda de terceres persones al llarg de tot el període d’estudi”. Els beneficiaris del programa destaquen l’elevat nivell de satisfacció principalment per la descàrrega familiar que el programa ha suposat.

Seguint amb la satisfacció de l’usuari, l’estudi també destaca que “un 82,3% dels beneficiaris han declarat sentir-se més autònoms després de les intervencions dutes a terme pel CVI”, a més, “un 97,3 % dels beneficiaris han declarat que la intervenció efectuada els ha servit per estar més segurs a casa i un 95,4% dels beneficiaris han declarat que, a partir de la intervenció, el seu dia a dia ha canviat.” Finalment, l’estudi posa èmfasi en que “un 97,5% dels beneficiaris han declarat que no haurien pogut fer aquesta intervenció sense la iniciativa municipal”.

Aquest programa forma part de la cartera de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona que hi inverteix 480.000€ anuals a través del Centre de Vida Independent que és l’entitat que presta el servei. El seu objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones grans i/o en situació de dependència que viuen a casa seva i cuidar als seus cuidador mitjançant la descàrrega de les seves tasques.

Aquest estudi i la seva presentació s’han pogut realitzar gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, el Programa Singulars i la Fundació ONCE, així com la Universitat de Barcelona des del RiskCenter i l’Ajuntament de Barcelona.

20191031_094642
20191031_092446
20191031_093738
20191031_093752
20191031_094533
20191031_094642-1
20191031_095629-1
20191031_102711
20191031_111020
20191031_111017
previous arrow
next arrow