El Departament de Drets Socials atorga subvenció pel projecte: Adaptació Funcional a la Llar 2022

En aquesta edició del 2022, el Departament de Drets Socials dóna suport al CVI, atorgant subvenció per dur a terme el projecte d’Adaptació Funcional a la Llar 2022 el qual té una llarga trajectòria des dels inicis de l’entitat. Concretament, l’entitat compta amb més de 14 anys dedicats a la implantació i difussió de les metodologies centrades en la llar i les persones.

El projecte incideix de forma directa a les persones grans amb baixos recursos econòmics, on els nostres professionals especialitzats portaran a terme visites a les llars per valorar cada cas de forma particular. Es faran les adaptacions que es considerin oportunes i d’aquesta manera, les persones beneficiàries podran realitzar les activitats de la vida diària a casa seva amb autonomia i seguretat.

El programa d’Adaptació Funcional a la Llar cofinançat pel Departament de Drets Socials i el Centre de Vida Independent, és un exemple de resposta a les necessitat de les persones amb dependència dins de les seves llars, per tal de millorar l’autonomia, la seguretat i la qualitat de vida de les persones.