En una societat en què la informació circula més ràpidament del que podem controlar, és imprescindible posar un punt de pausa i recollir els punts que toquen més a prop a les persones que atenem, i així donar agilitat i solucions a les seves necessitats.

Una de les preguntes que més habitualment escoltem des del CVI per part d’usuaris i el seu entorn cuidador és, sense dubte: I ara què?

La visita de valoració i l’informe són capaços, per si mateixos, de respondre molts dels dubtes i necessitats de les persones que atenem en el dia a dia;  a vegades, és necessari profunditzar en el com aconseguir allò que necessiten per mantenir l’autonomia en el dia a dia.

Dins de la cartera de serveis socials i suport a les persones, existeixen ajuts i recursos municipals per donar resposta a gran varietat de casuístiques que es poden presentar al llarg de la intervenció.

Alguns d’aquests programes es poden dividir, actualment, per la seva inferència geogràfica dins de la comunitat autònoma de Catalunya. En aquest article ens focalitzarem en els programes vigents avui dia a escala autonòmica, i l’estudi més en l’àmbit municipal, de la ciutat de Barcelona, estarà disponible en la Newsletter del mes de juny.

Dins dels ajuts disponibles en la cartera de prestacions de la Generalitat podem ressaltar, per la seva importància i estabilitat pressupostària, les següents:

Des de la seva implementació i amb una periodicitat habitualment anual, els ajuts PUA contribueixen a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions que promouen l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Dins dels seus requisits cal destacar:
 
  1. Grau de discapacitat igual o superior al 33%, reconegut abans dels 65 anys.
  2. Empadronament i residència legal en un municipi de Catalunya.
  3. Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica o necessitat, d’acord amb els criteris econòmics de la convocatòria que estigui vigent.

Dins del catàleg d’ajuts PUA, disponible per la seva consulta en línia, es poden trobar ajuts per l’adaptació de vehicles, cadires salvaescales, audiòfons, dispositius de comunicació adaptats… en definitiva, un ample repertori de productes i serveis a disposició de les persones amb discapacitat, en primer lloc, i de l’entorn cuidador seguidament.

Dins del Sistema Català de Salut trobem aquest tipus d’ajuts, orientades a recuperar habilitats, capacitats o funcions que s’han pogut deteriorar o perdre a causa d’una malaltia congènita o adquirida, un traumatisme o simplement per un procés d’envelliment.

Les persones assegurades poden obtenir productes com pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes, per anomenar alguns dels més comuns, prescrites per metges de la xarxa sanitària pública, sempre que estiguin incloses en la cartera del sistema nacional de salut vigent.

El catàleg de productes vigents es pot consultar, conjuntament amb la descripció de l’article, el preu (si hi ha copagament per part de la persona beneficiària) i el temps de prescripció, de manera digital.

Malgrat reflectir en aquest espai únicament aquestes iniciatives, hi ha més programes destinats a l’adquisició de productes o adaptacions per a l’autonomia, però creiem necessari adaptar la informació als projectis més històricament presents, amb l’esperança que en un futur no gaire llunyà sigui necessari duplicar l’espai reservat per a parlar d’ells pel creixement d’iniciatives destinades per i per a les persones.

Punts de vista de l'equip

Lara Rivas, Fisioterapeuta.

Les prestacions ortoprotètiques (PAO) són una eina que ens pot ajudar a millorar
l’autonomia i la qualitat de vida de les persones.

Tot i que el PAO s’adquireixi mitjançant preescripció metge, és important tenir en compte que continua sent necessària la valoració de les capacitats i necessitats de la persona per part d’un profesional per tal d’assegurar que el producte s’adapti bé i que cobreixi les necessitats.

Yolanda Rodríguez, Terapeuta Ocupacional.

Incorporar  un producte de suport al nostre entorn requereix valorar i explicar com funciona i saber on està la necessitat.
Com ha explicat la companya, respecte a les ajudes PUA, hi ha un ampli repertori de productes de suport que afavoreix a la persona, com:

– Programa de símbols o text per la comunicació amb síntesis de veu que facilita a la persona el fet de poder entablir una conversa amb la seva família o amics i es necessari per comunicar-se en la seva vida diària.