La Visita de Valoració:
Més enllà de la prescripció de Productes de Suport

Sovint és té la idea que adquirir un producte de suport només depèn de l’adquisició del mateix, sigui per via de venta online, sigui per recomanació d’algun conegut o , en els millors dels casos, la prescripció d’una professional.   

Des del Centre de Vida Independent (CVI) apostem que tenir un producte de suport vagi molt més enllà d’adquirir-lo, si no que hi hagi un procés pel qual es decideixi per aquell producte de suport doni resposta a les necessitats i capacitats de la persona, en el present i també pensant en el futur. Aquest procés és la Visita de Valoració, una eina indispensable per tal que la persona tingui un producte de suport complert: útil, funcional, segur i òptim.

Aquesta visita de valoració es realitza tant en el domicili i entorn de la persona com en el pis adaptat del CVI, i a càrrec de professionals sanitaris especialitzats en la valoració, prescripció formació en el producte de suport i el seu ús. Professionals com terapeutes ocupacionals, logopedes i fisioterapeutes. La vista de valoració es basa en tres aspectes primordials:

  •  Quines són les necessitats de la persona
  •  Quines són les capacitats de la persona
  •  Com és el seu entorn: físic i social

Necessitats de la persona

Una de les pilars de la visita de valoració es observar i determinar quines són les necessitats de la persona, concretament allò que necessita feta en el seu dia a dia. Es necessari realitzar una escolta activa per conèixer quines son les necessitats que verbalitza la persona, donat que amb la valoració dels professionals es possible que es detectin altres necessitats però aquestes no són importants per a la persona valorada, i per tant, cal arribar a un consens. També es poden posar sobre la taula necessitats no cobertes per part del de l’entorn cuidador i que també calen tenir en compte a l’hora de fer una bona prescripció d’un producte de suport.

Les necessitats poden ser, i són, molt diverses, com ho són les activitats de la vida diària. Uns exemples: Des de poder obrir la porta de casa a poder sortir del llit, poder-se posar o mitjons o tenir un sistema que li permeti a la persona comunicar-se. Cal tenir present que si el producte de suport no dona resposta a una necessitat reconeguda i verbalitzada per la persona que la farà servir, serà molt difícil que el producte sigui admès i utilitzat.

Capacitats de la persona

Un producte de suport és aquella eina que permet que la persona pugui continuar fent una acció o activitat de la vida diària. Per tant, un cop observades i consensuades les necessitats que hi presenta, cal saber i valorar que és allò que pot realitzar. Sovint hi ha la tendència d’observar les dificultats que tenen les persones que viuen una situació de dependència o diversitat funcional, i no es posa el focus en allò que encara pot fer i que amb un producte de suport ho pot continuar fent i de manera més segura.

Per tant, valorar quines són les capacitats físiques de la persona, com ara la força muscular, la mobilitat del seu cos, la motricitat fina i gruixuda, en definitiva, la seva funcionalitat, conjuntament amb la seva capacitat cognitiva, de comprensió i expressió, és bàsic per determinar el producte o productes de suport més escaients per a que la persona es mantingui activa.

Entorn físic i social

A més de valorar les necessitats i capacitats de la persona, conèixer el seu entorn físic (casa seva) com social (xarxa social i capacitat econòmica) determinarà també a quin tipus de producte de suport es pot assolir. La disposició de la llar, com és la distribució de les estances, les seves mides, el pas d’una estança a una altre, l’accessibilitat a les mateixes i al mobiliari existent, l’ordenació dels mateix farà determinar el producte de suport més escaient. O la necessitat d’haver de realitzar diverses adaptacions, com poden ser arranjaments en el lavabo o noves ordenacions del mobiliari. Tenir una xarxa social potent de persones cuidadores, professionals o familiars, o no tenir-la així com tenir un estil de vida determinat, com també poder definir la capacitat econòmica, són factors que influeixen també a l’hora de determinar el producte de suport.

De productes de suport per a mateixes funcions hi ha molts, no pas hi ha un de sol. El mercat és molt ampli i cada vegada hi ha més producte de suport relacionat amb la tecnologia. Per tant, conèixer l’entorn físic i social també es necessari per poder escollir el millor producte.

Aquests tres aspectes claus de la visita de valoració són claus per tal de poder realitzar una prescripció acurada i precisa per a fomentar la qualitat de vida i autonomia de la persona. Cal tenir present també que, a més de la valoració i prescripció, per a que tot el procés d’adquisició d’un productes de suport és imprescindible la formació en l´ús del mateix. Sí la persona no aprèn a utilitzar-lo, es quedarà en un racó.

Per això, la visita de valoració també permet conèixer i valorar la situació de l’entorn cuidador, com està d’informat de la situació de la persona (tant en el present com en el futur) per tal de poder informar i formar a l’entorn cuidador de quina és la millora manera per acompanyar de forma activa a la persona atesa. Fer una bona prescripció va més enllà de determinar un producte de suport segons una dificultat que presenta una persona, sinó que per fer-la de forma correcte, es necessari conèixer bé quines necessitats presenta la persona, quines capacitats té i com és el seu entorn físic i social.

Punts de vista de l'equip

Sonia, Terapeuta Ocupacional del CVI

És important realitzar el primer contacte al entorn natural de la persona com a mida per generalitzar aprenentatges tant de l’ús d’un producte de suport com d’estratègies per promoure la autonomia a les Activitats de la Vida Diària (AVD). De vegades, una proposta de variació o canvi en la manera de fer, distribuir o enfocar una AVD pot fomentar la autonomia, mantenir una capacitat i/o reduir riscos de la persona al domicili sense necessitat d’incorporar  un producte de suport o com un complement indispensable.

Per tal que la valoració de la persona pugui ser òptima, influirà també que l’acompanyament social sigui l’adequat. És important que la persona interessada a fer una adaptació funcional estigui ben recolzada des del primer contacte, i prengui la confiança en l’equip per assegurar que tot el procés funcioni. Des del punt de vista del treball social podrem acompanyar i fer suport tant en el primer contacte, per recollir tota la informació inicial per conèixer la necessitat, les capacitats i l’entorn físic i social de la persona, com durant tota la intervenció, que a partir de la proposta de solucions es farà un assessorament sobre quins ajuts hi ha vigents dels quals es pugui beneficiar en l’obtenció d’aquestes. 

Laura, Treballadora Social del CVI