El Centre de Vida Independent (CVI) s’adreça a donar servei a persones grans amb dependència i/o a persones que presenten alguna discapacitat, utilitzant productes de suport i tecnologia, per millorar la qualitat de vida donant més autonomia i seguretat a la llar.

Context

Situació actual a Catalunya
357.000 persones discapacitades
322.000 persones dependents
210.000 majors de 65 anys

Objectiu principal del projecte

Contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència i amb discapacitat, així com de les seves famílies, en l’àmbit de Catalunya. Amb la finalitat de realitzar una vida més autònoma i evitar la sobrecàrrega familiar amb la implantació dels productes de suport, tecnologia i l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

 

Un espai real de valoració

Configurat com una llar digital accessible, on un equip humà interdisciplinari presta una assistència personalitzada.

Equip interdisciplinari

 

Centre de sensibilització

Referent en la promoció de l’autonomia personal de Catalunya. Un espai on es valoren el productes de suport i es donen a conèixer.

Des del CVI s’impulsa la transversalitat de les perspectives de promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal en totes les polítiques.


El CVI Consta de tres àrees diferenciades

Àrea de l’habitatge

Un espai que reprodueix de forma real l’entorn d’un habitatge amb totes les dependències habituals i en el que la persona amb problemes d’autonomia personal pot reproduir les diferents activitats de la seva vida diària i experimentar amb les ajudes tècniques disponibles.

Àrea d’Atenció Personalitzada

És l’area on amb el nostre equip multidisciplinari atenem de forma individual a les persones que s’adreçen al Centre de Vida Independent per tal de poder-les conèixer, identificar les seves necessitats i trobar les solucions adients per potenciar l’autonomia personal a la seva llar.

Àrea de Recerca i Serveis

El Centre de Vida Independent necessita d’un espai de suport, on emmagatzemem els productes i desenvolupem les activitats de recerca i innovació, i que inclou el control dels elements informàtics i domòtics. L’àrea de recerca està coordinada per la Universitat Politècnica de Catalunya.