L’AVI/CVI HA PRESENTAT UN POSTER AL VI CONGRÉS INTERNACIONAL DE DEPENDÈNCIA Y QUALITAT DE VIDA, CELEBRAT A MADRID ELS DIES 23 I 24 DE MAIG

La nostra entitat ha presentat un  pòster del programa ADAPTANT-NOS A CASA, realitzat per l’institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i el CVI, durant la celebració del VI Congrés Internacional de Dependència i Qualitat de Vida, Atenció integrada y centrada en la persona. El congrés ha estat organitzat per la Fundación Edad y Vida i celebrat a Madrid els dies 23 i 24 de maig.

La Sra. Sandra Millet, ha presentat el pòster i  explicat la metodologia del projecte, els resultats y la seva evaluació:

RESUM:

De juny 2014 al  juny 2015 l’IMD dota el projecte de pressupost per realitzar 18 intervencions d’adaptació funcional de l’habitatge, que realitza el CVI.

De juny del 2015 a desembre del 2015 la Universitat de Barcelona, mitjançant l’Institut de Recerca en Economia Aplicada (UB-IREA), avalua l’adequació de la proposta.

Es constata:

Un notable augment de l’autonomia de la persona.

Una reducció de la càrrega de les persones cuidadores.

Una mitjana de rendiment de l’actuació de 3.94 euros (per cada euro invertit es calcula un estalvi de costos socials de gairebé 4 euros).

programa__vicongreso_18052017

Presentacion poster

 

 

 

Deixeu un comentari