Un any més, el Programa d’Adaptació Funcional de la Llar rep el suport del Dpt. de Treball, Afers socials i Famílies

El programa es basa en realitzar intervencions als domicilis de persones grans amb dependència i/o discapacitat per millorar aspectes com l’autonomia personal i l’habitabilitat. Es prioritzen aspectes socials i de l’entorn, com que la persona visqui sola, amb pocs recursos econòmics…

En aquest programa, es realitza una visita al CVI o a la llar de la persona, per tal de valorar-la. La valoració es personalitzada i individualitzada, i realitzada per l’equip multidisciplinar de l’entitat. També es valora la descàrrega del cuidador i la seva millora en qualitat de vida.

El Programa d’Adaptació Funcional de la Llar es tracta d’un dels programas més punters i importants que realitza l’AVI, i rep el suport de multitud d’organismes per al seu cofinançament. Entre ells, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que a través de la convocatòria per al 0,7% del IRPF ha escollit el nostre projecte per a atorgar-li finançament.