L’Ajuntament de Barcelona aposta per la formació al CVI

Un any més, l’Ajuntament de Barcelona ha atorgat al Centre de Vida Independent una subvenció per dur a terme dos projectes de llarg recorregut a l’entitat. Aquests dos projectes porten diversos anys formant part de la cartera de projectes formatius de l’entitat, destinats a persones amb discapacitat, gent gran i persones cuidadores.

D’una banda, el projecte “Xerrades per a l’envelliment actiu, segur i saludable” busca concienciar i formar a la gent gran i a les persones que les cuiden, sobre el benefici dels productes de suport, les estratègies i, en general, les maneres que tenen de viure de manera més independent.

D’altra banda, el projecte “Mobilitza’t: Tallers per a millorar l’autonomia personal i la inserció social” busca incidir directament en les persones amb discapacitat, per a que a través de la vivència i la prova en un entorn real i adaptat, puguin desenvolupar nous hàbits i perdre por a les activitats de la vida diària com podria ser la cuina o el transport.

Aquests dos projectes, cofinançats per l’Ajuntament de Barcelona i el CVI, tenen un llarg recorregut en la història de l’entitat (més de 5 anys duent-los a terme), i s’han convertit en bons exemples de com es pot fer formació directament sobre les persones que se n’han de beneficiar, per tal de millorar l’autonomia, la seguretat i la qualitat de vida de les persones.