El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya atorga subvenció pel projecte: Programa d’Adaptació Funcional a la Llar 2023, amb suport a la família

En l’edició d’aquest any 2023, el Departament de Drets Socials proporciona un any més ajut econòmic a través de l’atorgament de subvenció, per dur a terme el projecte d’Adaptació Funcional a la Llar 2023, amb suport a la família. L’entitat disposa d’anys d’experiència realitzant aquest projecte i aquest any, s’ha inclòs el suport a les famílies de les persones beneficiàries.

El projecte es dirigeix de manera directe al col·lectiu de persones grans de la ciutat de Barcelona i a les seves famílies amb baixos ingressos econòmics. Les professionals del CVI portaran a terme visites a les llars per tal de valorar les necessitats de cada cas, acompanyant a les famílies en el procés. Es realitzaran les adaptacions oportunes per afavorir les activitats de la vida diària de les persones grans amb discapacitat i/o dependència. Aquest programa, cofinançat pel Departament de Drets Socials i el Centre de Vida Independent, dona resposta a les necessitats de les persones grans amb dependència i/o discapacitat i les seves famílies, millorant la seva qualitat de vida mitjançant adaptacions a la llar