Millora tecnològica a l’AVI, potenciada per ACCIÓ

L’Associació ha rebut finançament en forma de cupons, per tal de realitzar una auditoria tecnològica. Aquest procés ha de servir a l’entitat per traçar un full de ruta cap a la digitalització i automatització de tots els processos, per tal de poder prestar una milor qualitat assistencial.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al finançament i suport d’ACCIÓ.