Ja podeu descarregar la memòria d’activitats de l’any 2021 de l’associació

Com veureu, aquest any hem optat per un format publicació, perquè sigui més fàcil llegir-la i compartir-la amb qui cregueu convenient.

Com cada any, podeu veure el llistat de totes les activitats, amb dades sobre els diferents projectes, perquè tingueu una visió general de quina ha estat l’activitat de l’associació durant el 2021.

Volem agrair personalment a totes les persones, entitats i institucions que han col·laborat en el projecte de l’AVI en els moments difícils de la pandèmia, per fer possible un futur amb autonomia, seguretat i qualitat de vida. Estem segurs que el 2022 serà l’any en què es culminarà la recuperació, amb nous projectes, iniciatives i idees.