Suara Cooperativa s’incorpora a l’Associació per la Vida Independent

L’AVI (Associació per la Vida Independent), entitat promotora de projectes com el Centre de Vida Independent (CVI), ha incorporat a Suara Cooperativa al seu projecte com a sòcia promotora. Juntament amb Mutual Mèdica, seran les dues entitats encarregades de potenciar el nou model de futur per l’atenció a les persones vulnerables.

L’assemblea de l’Associació per la Vida Independent (AVI) ha acordat, aquest mes d’abril, l’entrada de Suara Cooperativa com a sòcia promotora a l’entitat. També s’ha acordat que Mutual Mèdica passi a ser sòcia promotora, continuant amb la seva vinculació amb l’entitat. Les dues entitats seran les encarregades de potenciar l’associació i els seus objectius, així com crear nous serveis en benefici de les persones.

Aquesta aliança té l’objectiu de revolucionar la manera en què es dona l’atenció a les persones més vulnerables. Segons el nou model proposat, cal combinar els serveis a la persona (com per exemple, Serveis d’Atenció Domiciliària, Serveis Socials i de prevenció, Atenció a les famílies), juntament amb els productes de suport i la tecnologia. L’aposta per aquests tres pilars, posant sempre a la persona al centre, permetran crear nous projectes ambiciosos de futur, que repercutiran en la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.

Aquest nou model de futur també compta amb el compromís de les altres entitats sòcies d’AVI. Juntament amb les sòcies promotores, també donen suport a aquesta visió la Fundació Ictus, Alzheimer Catalunya, FATEC, Grup Mutuam i Mútua de Propietarios.

L’AVI és una associació sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’impulsar un nou model de futur en l’atenció a les persones on es tinguin en compte els productes de suport (Des de cadires de rodes o llits articulats, fins a grues o cadires de bany) i la tecnologia. L’associació ha publicat diversos estudis científics, realitzats en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, demostrant la viabilitat econòmica i tècnica d’aquest model. L’aposta també inclou la incorporació de la tecnologia per a l’atenció directa de les persones, actualitzant les metodologies a les últimes innovacions tècniques.

La incorporació de Suara Cooperativa com a sòcia promotora d’AVI apropa els projectes de les organitzacions sòcies al nou model de futur, i a un nou paradigma d’atenció que busca revolucionar la manera de fer i d’entendre la resposta a les necessitats de les persones. Suara és una cooperativa d’iniciativa social, amb més de 40 anys d’experiència i expertesa en el sector d’atenció a les persones, donant resposta a la globalitat del cicle vital. Mutual Mèdica, la mutualitat dels metges, és una entitat creada i gestionada per metges que reinverteix en els mutualistes, en el col.lectiu mèdic i en la societat en general, els beneficis que genera. Podeu conèixer més sobre l’AVI a www.avi-bcn.org. Podeu posar-vos en contacte amb l’Associació per la Vida Independent trucant al 93 511 27 03, o enviant un correu electrònic a cvi@administrador