L’Ajuntament de Barcelona dóna suport a dos projectes de formació del CVI

En aquesta edició del 2022, un cop més, l’Ajuntament de Barcelona ha atorgat al Centre de Vida Independent una subvenció per portar a terme dos projectes els quals, ja tenen una trajectòria dins l’entitat. Els dos projectes són de caràcter formatiu i van dirigits a persones amb discapacitat, gent gran i persones cuidadores.

El primer projecte, anomenat “Mobilitza’t: Tallers per a millorar l’autonomia personal i la inserció social”, involucra de forma directa a les persones amb discapacitat, on podran desenvolupar diferents tasques de la vida diària com ara la cuina, dins d’un entorn real i adaptat. Per tant, busca potenciar l’ocupació de la persona en l’àmbit de la llar, on aprendran noves formes per a realitzar les diferents activitats.

El segon projecte, anomenat “Xerrades per a l’envelliment actiu, segur i saludable”, s’adreça a les persones grans i persones cuidadores on es busca sensibilitzar a aquests col·lectius sobre les diferents eines i estratègies relacionades amb les cures, els beneficis dels productes de suport i diferents maneres per viure de forma més autònoma i independent.

Els dos projectes cofinançats per l’Ajuntament de Barcelona i el CVI, tenen un llarg recorregut. Gairebé més de 5 anys portant-los a la pràctica. Són un bon exemple de com fer formació incidint directament a les persones beneficiàries, per tal de millorar l’autonomia, la seguretat i la qualitat de vida de les persones.