L’AVI i la RMF promouen els productes de suport tecnològics per millorar l’autonomia de persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica

La iniciativa prescriurà i proporcionarà productes de suport tecnològics, de forma personalitzada, i realitzarà adaptacions a les llars dels beneficiaris.

Malgrat que l’escletxa digital que presenta el col·lectiu que integren les persones majors de 65 anys disminueixi progressivament degut a la penetració de l’ús d’Internet, l’escletxa en el coneixement, en les habilitats i en l’aprofitament de la tecnologia és destacable. Amb l’objectiu d’apropar la tecnologia a persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, a fi de millorar la seva qualitat de vida i de promoure la seva autonomia, la Ramon Molinas Foundation col·labora amb l’Associació per la Vida Independent (AVI).

dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, ambdues entitats col·laboren amb un programa que té l’objectiu d’estudiar i de contrastar l’impacte dels productes de suport tecnològics en el concepte de llar accessible. La iniciativa, que es duu a terme a la ciutat de Barcelona, valora als beneficiaris de l’actuació de forma integral tenint en compte el seu quadre clínic, el seu estat psicològic i l’entorn en el que viuen per tal de brindar-los solucions tecnològiques personalitzades. D’aquesta manera i després de valorar les necessitats dels usuaris de forma personalitzada, el programa pot prescriure, proveir i instal·lar productes de seguretat com ara solucions de teleassistència avançada, alarmes o espiells digitals; ginys que afavoreixin la comunicació com telèfons adaptats, amplificadors de timbre de porta i telèfon o aparells de reconeixement de veu; o productes que augmentin el confort com la instal·lació de motors a les portes, persianes o cortines, entre d’altres. Finalment, el programa capacita als usuaris en relació als productes de suport tecnològics instal·lats i realitza un seguiment per avaluar el seu impacte.

Els beneficiaris de l’actuació són persones grans, derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, que no poden realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, que no disposen de recursos econòmics i que requereixen d’ajuda immediata. La iniciativa prescriu i proporciona productes de suport tecnològics i realitza adaptacions a les llars de persones grans. A banda de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia, el programa els permet viure amb seguretat i dignitat, al seu propi domicili.

L’Associació per la Vida Independent és l’entitat de referència a Catalunya en la promoció i valoració dels productes i les tecnologies de suport amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i l’autonomia de persones grans, del col·lectiu de persones amb discapacitat o d’aquelles persones que tenen qualsevol tipus de dependència, així com dels seus familiars i/o cuidadors.