S’inaugura el nou Centre de Vida Independent

Avui, dia 6 d’octubre, ha quedat inaugurat el nou Centre de Vida Independent. Representants
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona han donat l’inici a la nova etapa
d’aquest centre. Es tracta d’un pis real, totalment adaptat i domotitzat, que serveix d’entorn
real per a que les persones amb dependència i/o diversitat funcional puguin provar les
maneres de millorar la seva autonomia personal i seguretat a la llar (amb productes de suport,
arranjaments, tecnologia, formació, estratègies…).

El Centre, amb 14 anys d’història, ha estat reubicat a la zona del 22@ de Barcelona. Aquest
canvi suposa una millora en l’aspecte tecnològic, permetent fer una passa endavant en els
àmbits de domotització i digitalització de les llars en favor de les persones amb diversitat
funcional i dependència. També implica el començament d’una nova etapa, on s’espera que el
centre pugui augmentar la seva activitat dedicada a les persones vulnerables.

L’acte s’ha desenvolupat durant la tarda del dia 6. Durant dues hores, professionals del Centre
de Vida Independent han ensenyat la nova infraestructura, i han pogut detallar quin és el
projecte de l’entitat. En acabar, la Sra. Maria Dolors Rusinés i Bonet, secretària general de Drets Socials, ​i la Sra. Sonia Fuertes, comissionada d’Acció Social, han realitzat els parlaments inaugurals.

El Centre de Vida Independent és un centre per l’autonomia personal, referent en els àmbits
de l’Adaptació Funcional de la Llar i les actuacions amb Productes de Suport. El centre vetlla
per la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència, així com de les seves
persones cuidadores. També és un centre innovador, centrat en desenvolupar noves
tecnologies i metodologies per facilitar la millora de l’autonomia.

Barcelona, 6 d’octubre de 2022