PROGRAMA D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE LA LLAR

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya atorga
subvenció pel projecte: Programa d’Adaptació Funcional a la Llar 2023, amb suport a
la família.

En l’edició d’aquest any 2023, el Departament de Drets Socials proporciona un any més
ajut econòmic a través de l’atorgament de subvenció, per dur a terme el projecte
d’Adaptació Funcional a la Llar 2023, amb suport a la família. L’entitat disposa d’anys
d’experiència realitzant aquest projecte i aquest any, s’ha inclòs el suport a les famílies
de les persones beneficiàries.
El projecte es dirigeix de manera directe al col·lectiu de persones grans de la ciutat de
Barcelona i a les seves famílies amb baixos ingressos econòmics. Les professionals del
CVI portaran a terme visites a les llars per tal de valorar les necessitats de cada cas,
acompanyant a les famílies en el procés. Es realitzaran les adaptacions oportunes per
afavorir les activitats de la vida diària de les persones grans amb discapacitat i/o
dependència.
Aquest programa, cofinançat pel Departament de Drets Socials i el Centre de Vida
Independent, dona resposta a les necessitats de les persones grans amb dependència
i/o discapacitat i les seves famílies, millorant la seva qualitat de vida mitjançant
adaptacions a la llar.