El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya atorga subvenció pel projecte

Adaptació Funcional de la Llar per a persones grans 2023

En aquesta edició del 2023, el Departament de Salut proporciona suport al Centre de Vida Independent atorgant una subvenció per dur a terme el projecte d’Adaptació Funcional de la Llar 2023.

El projecte aborda les necessitats del col·lectiu de les persones grans amb baixos ingressos econòmics, analitzant cada cas de manera individual. L’objectiu es potenciar l’autonomia, la seguretat i la millora de la qualitat de vida dins del domicili d’aquestes.

Aquesta subvenció reflecteix el compromís del Departament de Salut i el Centre de Vida Independent en la promoció de l’envelliment actiu i saludable, garantint que les persones grans puguin continuar vivint a les seves llars, adaptades a les seves necessitats específiques.