El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya atorga subvenció  per segon any consecutiu

“Programa de Cobertura Social amb Productes de Suport

Aquest programa, impulsat per el Departament de Drets Socials durant l’any 2022 com a prova pilot, s’ha aprovat de nou, atorgant subvenció per portar-lo a terme de nou en aquest any 2023.

El projecte incideix de manera directe a persones (des d’infants a persones grans) amb dependència i/o discapacitat que es troben situació de vulnerabilitat econòmica i social, per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques fonamentals com són: la salut, la higiene, l’autonomia i la seguretat dins de la llar.

A través d’aquesta subvenció, es preveu facilitar l’adquisició d’ajudes tècniques, dispositius i altres productes que afavoreixin la independència i la integració social de les persones beneficiàries en situació de privació material severa. D’aquesta manera, el Departament de Drets Socials de manera conjunta amb el Centre de Vida Independent, reforçaran el seu compromís amb la promoció d’igualtat d’oportunitats i la millora de les condicions de vida als col·lectius més vulnerables.