El projecte del Banc del Moviment (BdM) guanya el reconeixement a les “Bones Pràctiques Socials”

La VIII jornada de reconeixement de Bones Pràctiques Socials, celebrada el 15 de març de 2024, té l’objectiu de recollir Bones Pràctiques impulsades per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, ja sigui de gestió interna o col·laborant amb el Tercer Sector de la ciutat. Es defineix una Bona Pràctica Social com a “Conjunt coherent d’accions útils, rellevants i significatives, (experiències, projectes, activitats, actuacions, metodologies, eines de treball, etc.) que han obtingut bons resultats  en un determinat context i que s’espera, que en contextos semblants, se n’obtinguin similars resultats. Aquestes bones pràctiques poden servir de guia i orientació a professionals i/o tècnics que volem posar en marxa o millorar projectes o accions concretes”. 

Enguany, 15 anys després de la seva creació originària (Al Casal de barri de Porta, per iniciativa de 3 voluntaris i sota el nom de BSMO), el projecte rep el reconeixement com a pràctica social consolidada i innovadora. L’any 2017, el BSMO va passar a ser el Banc del Moviment, sota el lideratge de l’Institut de Persones amb Discapacitat (IMPD), i va crear la fòrmula de xarxa col·laborativa entre diverses entitats. El CVI es va incorporar en el gener de 2022. 

Posteriorment, a finals del 2023, el CVI va guanyar el concurs de contractació pública per l’atenció directa a la ciutadania, que engloba les figures assistencials del servei: Les terapèutes ocupacionals, tant generalista com especialitzada en infància, la figura de l’especialista en tecnologia aplicada a la vida independent, així com una persona administrativa.

A les jornades, el BDM ha estat reconegut juntament amb altres 9 projectes innovadors impulsats per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona:

  • Grup Gran Hort
  • Programa d’activitats culturals d’estimulació cognitiva en centres residencials
  • Promoció d’habitatge de lloguer i cessió d’ús per part d’entitats socials
  • Odontologia social
  • Projecte alimenta
  • Model per a l’abordatge i promoció de la salut sexual als centres oberts
  • El telèfon de prevenció de la conducta suicida
  • Centres cívics inclusius
  • APROP.